Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Cookies są wykorzystywane przez naszą firmę w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Cookies pozwalają nam analizować zachowania użytkowników na stronie, dostarcząjac im odpowiednich treści, reklam itp. Pliki cookies wykorzystują także współpracujący z nami reklamodawcy. Są częścią np. Google Analytics, wykorzystujemy je do zbierania statystyk. Korzystając z naszej strony przy włączonej obsłudze plików cookies wyrażasz zgodę na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz sugerujemy zmianę ustawień Twojej przeglądarki.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu
Sklep  www.marsgraf.pl   należy do MARS GRAF s.c. ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań
 
Dane kontaktowe:
MARS GRAF s.c.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań
tel. 61 865 45 11
fax 61 865 49 23
email: biuro@marsgraf.pl
NIP: 781-00-64-254,
 
1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

       1.1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mars Graf s.c. z siedzibą w Poznaniu (60-116) przy ul Głazowa 43 NIP: 7810064254, zwana dalej „Spółką”. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod numerem telefonu 61 865 45 11 mail: biuro@marsgraf.pl61 875 60 75

       1.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

     - dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

   -   rozpatrzenia reklamacji  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

    -   kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi  - Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

      - tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO  - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

     - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  - Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

     - archiwalnym i dowodowym  — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

       1.3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w podanie danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

     1.4. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana, nie podlega zautomatyzowanej ocenie przez system informatyczny.

       1.5. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami dostawcom usług IT, prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie ubezpieczeniowej, kurierskiej przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

       1.6. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google, Twitter. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

       1.7. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
                       - trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
                  -   3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
                 - 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
                 -    5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

       1.8.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji, prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych;

       1.9. Jeżeli uzna Pan/Pani, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

 

2.1. Ceny przy każdym produkcie są podawane w sklepie internetowym są cenami brutto i wyrażone w złotówkach (PLN). Ceny te nie zawierają jednak kosztów wysyłki.

2.2. Cena podana przy produkcie  towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3. Opis, rysunki i ilustracje w karcie produktu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Każdy Klient w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie ma możliwość zadania pytania Sprzedającemu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu.

2.5. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu zmiany statusu zamówienia na "zamówienie przyjęte do realizacji", do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „wysłane" lub „do odbioru". Przewidywany termin realizacji zamówienia i w zależności od produktu wynosi on od 1 do 14 dni. 

 

3. ZAMÓWIENIA


3.1. Sklep internetowy www.marsgraf.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę.

3.2. Wszystkie zamówienia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i rejestrację w sklepie. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje powiadomiony e-mailem, o dotarciu zamówienia do sklepu.

3.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. W momencie zmiany statusu na "zamówienie przyjęte do realizacji" nie ma możliwości anulowania lub zamiany zamówionego asortymentu za wyjątkiem opisanym w punkcie 3.5. oraz 3.6.

3.4. O zakończeniu realizacji zamówienia, Klient zostaje poinformowany mailowo. E - mail zawiera informację o numerze przesyłki kurierskiej.

3.5. W przypadku braku części produktów wchodzących w skład całego zamówienia sprzedający informuje o tym Klienta e – mailem lub telefonicznie. Wówczas Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) częściowa realizacja zamówienia,
b) anulowanie całości zamówienia.

3.6. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i podaniu przez Sprzedającego informacji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) realizacja całego zamówienia z wydłużonym terminem realizacji,
b) częściowa realizacja zamówienia (z pominięciem pozycji z wydłużonym terminem),
c) anulowanie całości zamówienia.

3.7. Klient może zmienić zamówienie lub jego część, albo w całości je anulować wcześniej informując o tym sprzedającego e - mailem i jeżeli jest to możliwe również telefonicznie, przed osiągnięciem statusu zamówienia „zamówienie przyjęte do realizacji".

3.8. W przypadku kompletowania towarów produktów o różnych czasach realizacji, Klient może otrzymać   część oczekującego na skompletowanie zamówienia - informując o tym wcześniej Sprzedającego e-mailem lub telefonicznie. Jednakże koszty wysyłki kolejnej przesyłki ponosi Kupujący.

3.9. Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku nie uiszczenia przedpłaty lub zapłaty za zamówione towary w terminie wskazanym w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

3.10. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  4.1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar produktuw następujący sposób:

a) płatność przelewem: po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie poinformowany o danych w celu dokonania przelewu. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu   zamówienia.

b) płatność gotówką przy odbiorze u kuriera. Kurier dostarczający przesyłkę odbierze gotówkę. Dokonanie płatności będzie warunkiem koniecznym wydania paczki.

c) płatność przekazem pocztowym po złożeniu zamówienia: Klient zostanie poinformowany o danych w celu dokonania przekazu. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu   zamówienia. Sklep nie dokonuje wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

4.2. Rodzaj wybranego sposobu płatności może wpłynąć na czas przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.3. W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem (płatność z góry lub przedpłata na konto), termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia.

4.4. Wszelkie koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszt wysyłki podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

5. DOSTAWA

5.1. Towar  Produkt zamówiony w sklepie internetowym www.marsgraf.pl wysyłany jest poprzez firmę kurierską UPS.

5.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia – jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „przesyłka wysłana" lub „do odbioru". Czas ten zależy od: wybranej formy płatności, kompletowania towaru  produktów lub usług o różnych czasach realizacji,

b) czas dostawy towaru produktu – zależy   od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia paczki (przesyłki kurierskie powinny być realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych).

5.3. Wraz z wysyłanym towarem produktem załączony jest dowód zakupu - paragon lub faktura VAT. Dane Klienta podane w formularzu zamówienia widnieją na fakturze VAT

5.4. Koszt wysyłki pojedynczego zamówienia wynosi 18 PLN netto.

5.5. Koszty wysyłki podane w pkt. 5.4 dotyczą zamówień realizowanych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłki poza granice RP są kalkulowane podczas indywidualnych uzgodnień z Klientem.


6. RABATY I PROMOCJE

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów za zakupiony towar.produkt

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU ZAMÓWIONEGO PRODUKTU

7.1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
     
     7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość  może  w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin 14 dni liczony jest od daty odebrania przesyłki lub osobistego odebrania produktu. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych  


7.3. Konsument dokonując zwrotu towaru produktu lub jego części, do wysyłanej paczki zobowiązany jest załączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jeżeli nie przesłał przedmiotowego oświadczenia wcześniej. Przed odesłaniem paczki w celu ułatwienia procedury zwrotu można poinformować Sprzedającego e-mailem o zamierzonym zwrocie - tytuł "ZWROT".

7.4. Zwracany towar produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nieuszkodzonym wraz z wszystkimi metkami i informacjami o produkcie.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 a)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 b)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 c)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 d)    w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     
     
     
7.6. Zwrotowi nie podlegają :

a)   towary produkty noszące ślady użytkowania,
b) uszkodzone lub umyślnie uszkodzone

7.7. Wraz ze zwracanym towarem  produktem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które otrzymał darmowo lub odpłatnie, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu towaru bądź części towaru.produktu

7.8. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zawartych w pkt. 7.2-7.7 koszty ponownego wysłania towaru produktu ponosi Kupujący. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Może również rzecz sprzedać na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć uprzednio kupującemu termin na odebranie, chyba że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kupującego.

7.9.Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

7.10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.7.11. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.


     7.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
     
     
     7.13. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu towarówproduktów przez podmioty, które nabyły towary w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
     
     7.14. wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–     Adresat:
MARS GRAF s.c.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań
fax 61 865 49 23
email: biuro@marsgraf.pl

–     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
–     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–     Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–     Adres konsumenta(-ów)
–     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–     Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
     

 
8. PROCEDURA REKLAMACJI
     
8.1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)  podstawą odpowiedzialności są przepisy Kodeksu cywilnego.
     
     8.2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MARS GRAF s.c. ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań. . Wraz z reklamowanym Produktem winien   przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.


     8.3. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

     8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
     8.5. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

8.6. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru produktu z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8.8. Reklamacji nie podlega Produkt:

a) umyślnie uszkodzony,
b) bez oryginalnych metek,
c) bez dowodu zakupu.

8.9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

8.10. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.9 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru produktu poniesie Kupujący.9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
     
     9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

     9.2.            Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

     9.3.            Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https:///www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

     9.4.            Pod adresem https:///ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

     10.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
     10.1.            Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
     10.2.            Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
     10.3.            W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
     10.4.            Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
     10.5.            W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
     10.6.            Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
     10.7.            W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
     10.8.            Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
     10.9.            Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
     

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.2. Dokonanie zakupu oznacza jednoczesne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

11.3. Dokonanie zakupu i wybranie formy wysyłki oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na powierzenie zakupionego towaru produktu innym podmiotom w celu dostarczenia przesyłki.

11.4. Kopiowanie, podlinkowywanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć lub innych przedmiotów zawartych na www.marsgraf.pl , bez wyrażenia pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich.

11.5.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.6.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.7.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
     11.3.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 
 
Poznań, dnia 25 maja 2018 roku.