Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Cookies są wykorzystywane przez naszą firmę w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Cookies pozwalają nam analizować zachowania użytkowników na stronie, dostarcząjac im odpowiednich treści, reklam itp. Pliki cookies wykorzystują także współpracujący z nami reklamodawcy. Są częścią np. Google Analytics, wykorzystujemy je do zbierania statystyk. Korzystając z naszej strony przy włączonej obsłudze plików cookies wyrażasz zgodę na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz sugerujemy zmianę ustawień Twojej przeglądarki.

Regulamin sklepu

Sklep www.marsgraf.pl  należy do MARS GRAF s.c. ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań

 

Dane kontaktowe:

MARS GRAF s.c.
ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań
tel. 61 865 45 11
fax 61 865 49 23
email: biuro@marsgraf.pl
NIP: 781-00-64-254, Regon:

 

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


    1.1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mars Graf s.c. z siedzibą w Poznaniu (60-116) przy ul Głazowa 43 NIP: 7810064254, zwana dalej „Spółką”. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod numerem telefonu 61 865 45 11 mail: biuro@marsgraf.pl61 875 60 75

    2.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

   - dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi
- podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

  -  rozpatrzenia reklamacji - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

  -  kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi - Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody

   - tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

   - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

   - archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

    3.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w podanie danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

   4.1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana, nie podlega zautomatyzowanej ocenie przez system informatyczny.

    5.1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami dostawcom usług IT, prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie ubezpieczeniowej, kurierskiej przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

    6.1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google, Twitter. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.

    7.1. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
            - trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
            -  3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
           - 12 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
           -   5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

    8.1   Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji, prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych;

    9.1 Jeżeli uzna Pan/Pani, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

 

2.1. Ceny przy każdym produkcie podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotówkach (PLN). Ceny te nie zawierają jednak kosztów wysyłki.

2.2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3. Opis, rysunki i ilustracje w karcie produktu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Każdy Klient w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie ma możliwość zadania pytania Sprzedającemu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu.

2.5. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu zmiany statusu zamówienia na "zamówienie przyjęte do realizacji", do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „wysłane" lub „do odbioru". Przewidywany termin realizacji zamówienia i w zależności od produktu wynosi on od 1 do 14 dni.

 
3. ZAMÓWIENIA


3.1. Sklep internetowy www.marsgraf.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę.

3.2. Wszystkie zamówienia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i rejestrację w sklepie. Po złożeniu zamówienia Klient zostaje powiadomiony e-mailem, o dotarciu zamówienia do sklepu.

3.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, jednoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. W momencie zmiany statusu na "zamówienie przyjęte do realizacji" nie ma możliwości anulowania lub zamiany zamówionego asortymentu za wyjątkiem opisanym w punkcie 3.5. oraz 3.6.

3.4. O zakończeniu realizacji zamówienia, Klient zostaje poinformowany mailowo. E - mail zawiera informację o numerze przesyłki kurierskiej.

3.5. W przypadku braku części produktów wchodzących w skład całego zamówienia sprzedający informuje o tym Klienta e – mailem lub telefonicznie. Wówczas Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) częściowa realizacja zamówienia,
b) anulowanie całości zamówienia.

3.6. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta i podaniu przez Sprzedającego informacji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, Klient podejmuje decyzje o dalszej realizacji zamówienia wybierając opcję:

a) realizacja całego zamówienia z wydłużonym terminem realizacji,
b) częściowa realizacja zamówienia (z pominięciem pozycji z wydłużonym terminem),
c) anulowanie całości zamówienia.

3.7. Klient może zmienić zamówienie lub jego część, albo w całości je anulować wcześniej informując o tym sprzedającego e - mailem i jeżeli jest to możliwe również telefonicznie, przed osiągnięciem statusu zamówienia „zamówienie przyjęte do realizacji".

3.8. W przypadku kompletowania towarów o różnych czasach realizacji, Klient może otrzymać  część oczekującego na skompletowanie zamówienia - informując o tym wcześniej Sprzedającego e-mailem lub telefonicznie. Jednakże koszty wysyłki kolejnej przesyłki ponosi Kupujący.

3.9. Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku nie uiszczenia przedpłaty lub zapłaty za zamówione towary w terminie wskazanym w pkt. 4.3 niniejszego regulaminu.

3.10. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 4.1. Klient może dokonać płatności za zamówiony towar w następujący sposób:

a) płatność przelewem: po złożeniu zamówienia w sklepie, Klient zostanie poinformowany o danych w celu dokonania przelewu. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu  zamówienia.

b) płatność gotówką przy odbiorze u kuriera. Kurier dostarczający przesyłkę odbierze gotówkę. Dokonanie płatności będzie warunkiem koniecznym wydania paczki.

c) płatność przekazem pocztowym po złożeniu zamówienia: Klient zostanie poinformowany o danych w celu dokonania przekazu. Paczka jest wysyłana natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności i skompletowaniu  zamówienia. Sklep nie dokonuje wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

4.2. Rodzaj wybranego sposobu płatności może wpłynąć na czas przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.3. W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem (płatność z góry lub przedpłata na konto), termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po tym czasie Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia.

4.4. Wszelkie koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszt wysyłki podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

5. DOSTAWA

5.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.marsgraf.pl wysyłany jest poprzez firmę kurierską GLS.

5.2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia – jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili jego zakończenia i zmiany statusu na „przesyłka wysłana" lub „do odbioru". Czas ten zależy od: wybranej formy płatności, kompletowania towaru w przypadku produktów lub usług o różnych czasach realizacji,

b) czas dostawy towaru – zależy  od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia paczki (przesyłki kurierskie powinny być realizowane w przeciągu 1-2 dni roboczych).

5.3. Wraz z wysyłanym towarem załączony jest dowód zakupu - paragon lub faktura VAT. Dane Klienta podane w formularzu zamówienia widnieją na fakturze VAT

5.4. Koszt wysyłki pojedynczego zamówienia wynosi 18 PLN netto.

5.5. Koszty wysyłki podane w pkt. 5.4 dotyczą zamówień realizowanych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłki poza granice RP są kalkulowane podczas indywidualnych uzgodnień z Klientem.


6. RABATY I PROMOCJE

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów za zakupiony towar.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.

 

7. ZWROT TOWARU

7.1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odebrania towaru jedynie w następujących przypadkach, gdy:
- Produkty nie były wykonywane na specjalne zamówienie, drukowane na zamówienie i nadrukowywane na zamówienie.
- Produkty nie były używane i nie zostały w żaden sposób uszkodzone.
- Klient dostarczy produkty do siedziby firmy MARS GRAF s.c. na własny koszt.
- Odstąpienie od umowy jest dokonane w formie pisemnej i jest dostarczone do siedziby firmy MARS GRAF s.c. w wyżej wymienionym terminie osobiście, listownie, faksem lub przez e-mail.

7.3. Konsument dokonując zwrotu towaru lub jego części, do wysyłanej paczki zobowiązany jest załączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jeżeli nie przesłał przedmiotowego oświadczenia wcześniej. Przed odesłaniem paczki w celu ułatwienia procedury zwrotu można poinformować Sprzedającego e-mailem o zamierzonym zwrocie - tytuł "ZWROT".

7.4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nieuszkodzonym wraz z wszystkimi metkami i informacjami o produkcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało przesłane wcześniej.

7.5. Wraz ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które otrzymał darmowo lub odpłatnie, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru bądź części towaru.

7.6. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

7.7. Zwrotowi nie podlegają :

a)  towary noszące ślady użytkowania,
b) uszkodzone lub umyślnie uszkodzone,

7.8. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zawartych w pkt. 7.2-7.7 koszty ponownego wysłania towaru ponosi Kupujący. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Może również rzecz sprzedać na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć uprzednio kupującemu termin na odebranie, chyba że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kupującego.

7.9. W przypadku zwrotu, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, zostanie zwrócona Klientowi wyłącznie na konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwróconego towaru do magazynu.

7.10. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu towarów przez podmioty, które nabyły towary w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 
8. PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z zawartą przez niego umową sprzedaży Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na dostarczony towar.

8.2. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać do sprzedawcy towar, którego zgodność z umową jest przez kupującego kwestionowana. Wraz z towarem winien  przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.

8.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i jest on liczony od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem.

8.4. Konsument powinien zgłosić niezgodność towaru w przeciągu 7 dni od daty otrzymania towaru.

8.5. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

8.6. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8.8. Reklamacji nie podlega towar:

 a) umyślnie uszkodzony,
b) bez oryginalnych metek,
c) bez dowodu zakupu.

8.9. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

8.10. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.7 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru poniesie Kupujący.

8.11. W przypadku umowy sprzedaży dokonanej z przedsiębiorcą odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży uregulowane w kodeksie cywilnym.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
9.1. Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

9.2. Dokonanie zakupu oznacza jednoczesne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

9.3. Dokonanie zakupu i wybranie formy wysyłki oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na powierzenie zakupionego towaru innym podmiotom w celu dostarczenia przesyłki.

9.4. Kopiowanie, podlinkowywanie oraz rozpowszechnianie treści, zdjęć lub innych przedmiotów zawartych na www.marsgraf.pl , bez wyrażenia pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i oznacza naruszenie praw autorskich.
 
9.5. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

9.6. Reklamacje i zwroty należy kierować na adres sklepu: MARS GRAF s.c., ul. Głazowa 43, 60-116 Poznań

 
Poznań, dnia 25 maja 2018 roku.